Styrelsen

Styrelsen 2022

StaffanStaffan Ekwall – Ordförande

Ansv. Föreningsextern kommunikation, Ansvarig hemsidan, Vandringar

Kontakt: staffan.ekwall@outlook.com
Mobil: +46 70 550 24 20

Bea Lundh – Sekreterare

Ansv. Sekreteraruppgifter, Boka lokaler, Medlemsregister, Fredagsmiddagar o Luncher
Löpande info till medlemmarna: hemsidan-fb-mail

Kontakt:
bea.lundh@outlook.com
Mobil: +46 706 67 25 21

 
Eva B Persson – Kassör

Ansv: Hemsida

Kontakt: eva.bjorklundpersson@gmail.com                                          Mobil: +34 604 405 895

Kerstin Sjöqvist – Suppleant 

Ansvarig: Måndagsfika  Cripan

Kontakt: kerstinsjoqvist@outlook.com

Mobil: +46 704 875 284

Evy Lärka – Ledamot

Ansv. Festkommittén, Resekommittén

Kontakt: evy.larka@me      Mobil: +46 722 441 424

Christina Hoffman Orlich – Suppleant

Kontakt:
hoffman.orlich@gmail.com
Mobil: +46 705 863 030

Marie Lumsden – Suppleant

Ansv. Boksamtal, Resekommitén

Kontakt:
marie.lumsden@reseanalys.se
Mobil: +46 703 00 53 50

Kerstin Cazorla – Suppleant

Ansv. Spanska för nybörjare

 

Kontakt:

kerstin.cazorla@hotmail.com
Mobil: +46 722 44 14 24