Styrelsen

Styrelsen 2024

Bea Lundh – Ordförande

Ansv.Föreningsextern
kommunikation. Leda
interna möten av
övergripande karaktär.
Medlemsregister

Kontakt:
bea.lundh@outlook.com
Mobil: +46 706 67 25 21

 
Christina Hoffman Orlich – Kassör

Ansv. Föra räkenskaper och
upprätta bokslut.
Kassahantering.
Cripan måndagar.

Kontakt:

hoffmanorlich@gmail.com    

Mobil: +46 705 863 030

Veronica Eriksson – Ledamot

Ansvarig: Hemsida och FB.

Kontakt: 

brand.raddning@gmail.com

Mobil: +46 728 407 708

Evy Lärka – Ledamot

Ansv. Festkommittén.

Kontakt:

evy.larka@me.com   

Mobil: +46 722 441 424

 Fia Ensgård- Suppleant

Ansv. Protokollförare

Kontakt:fia@fiaibacken.es

Mobil: +34 689 666 573

Curt Forsberg – Suppleant

Kontakt: curt.forsberg@aol.com

Mobil: +46 735 825 611

Peder Zetterberg – Suppleant

Kontakt:

pederzetterberg@zbconsulting.com
Mobil: +46 708 652 120