Bra att veta

I Rickard Björkman´s LATHUNDEN hittar ni det mesta nu undra över.

Sophantering

Visste du att det finns en propå om när du ska kasta dina organiska sopor i Marbella kommun???
Jo, mellan kl.20.00 – 23.00 i april till oktober. Resten av året får du kasta dom mellan 19.00 – 23.00 🙂

Sjukvård

Det har öppnat en svensk vårdcentral i Nueva Andalucía på C/Sor Juana Inez de la Cruz som heter Stellakliniken. Edificiot heter Albatross XXI, Local 2. Margareta Wenkel heter läkaren och det är bara att ringa och boka tid. Buss 4 och 5 mot Nueva Andalucia. Gå av hållplatsen vid ’Fia i backen’.

www.stellakliniken.com
tfn+34 623 470 090

Skatt och deklaration

Hyra och hyra ut

Bokbyte/Låna böcker

Föreningen har många böcker uppe i vår lokal i Palacio de Congreso (kongresshallen). Ni kan gå dit när ni vill och byta böcker, hämta å lämna. Säkrast vardagar innan 14.30. Det är skyltat till Concejalía Extranjeros Residentes. Notera detta och ta med till infodisken, så vet dom vart ni ska:)

Pinjelarverna

Pinjelarverna är ”på G” i Marbella med omnejd. Processionsspinnare-/larver omfattar flera arter av nattfjärilar vars larver lever av tallbarr eller ekblad. Fjärilarna är spridda över hela Europa. I Sverige finns en nordlig art främst på södra Gotland. Spinnarnas larver har sylvassa mikroskopiska nålar på ryggen som sprids i luften på samma sätt som pollen. Nålarna fastnar på och tränger in i hud och slemhinnor samt i luftvägarna (ibland ger detta astmatiska besvär), munhåla, svalg och ögon.

Hos känsliga personer uppkommer efter 12–24 timmar lokal rodnad och svullnad med klåda. Inom ett par dygn bildas blåsor. Hudförändringarna påminner om loppbett. Ibland följer svåra allmänsymtom. Många får inga eller bara lindriga besvär trots massiv exponering. Orsaken till den stora individuella variationen känner man inte till.
I Medelhavsområdet och i Mellaneuropa utgör spinnarna ett stort hälsoproblem. Även djur drabbas och hundar få svåra andningsbesvär och kan t o m dö om de nosar på larverna

Försäkringar vid våra aktiviteter

För allas kännedom: AHN Marbella har inga tecknade försäkringar.
Detta innebär att vid alla aktiviteter, som AHN arrangerar, är det medlemmens egna försäkringar som gäller vid eventuell skada på person eller annat.

Det är endast om en olycka skulle inträffa vid bussresor, som det ingår en försäkring via bussens försäkring.

Juvelerare som pratar svenska

Juvelerare som pratar svenska finns i gamla stan´. Cristys Serie Limitada/Carlos Sevillano

C/Padre F. Echamendi 5
www.serielimitada.es

Bra att ha information