Boksamtal

Boksamtal hösten 2020

Vi tänker oss några boksamtal under hösten men vet inte hur, var eller när. Vi kanske kan träffas fysiskt i Marbella eller så kan det bli digitalt.

Men två böcker kan ändå den läsa som är intresserad av boksamtal. Förhoppningsvis får vi möjlighet att samtala om dem på något sätt. De två böcker vi valt är:

Kvinnors liv av Nobelpristagaren Alice Munro utgiven 1971, på svenska 2018

Tullias värld av fd Akademiledarmoten Kerstin Ekman utgiven 2020

Här kommer några frågeställningar som vi kan välja att samtala kring

  I vilken miljö utspelar sig boken? Hur påverkar det berättelsen?
 

  Hur uppfattar ni personerna i berättelsen? Vad tror ni det är som får er att känna så?
 

  Vad tycker ni om språket i boken?

 

  Tycker ni att boken har ett budskap? Vad, i så fall? Hur kommer det fram?
   

  Fanns det något ni tyckte särskilt mycket om i boken? Eller något ni reagerade särskilt starkt på, positivt eller negativt? Vad var det i så fall? Varför fick det er att kanna så?
 

  Bjöd boken på några överraskningar eller något oväntat? Vad? Hur fick det er att känna?
 

  Har boken förmedlat några nya insikter?
 

  Får boken er att tanka på något annat ni läst, antingen i samma genre eller något helt annat?

God läsning!

önskar

Barbro Hall              Inger Weijdling        Marie Lumsden

                                                          marie.lumsden@resanalys.se