Förbundet

AHN Marbella tillhör paraplyorganisationen Asociación Hispano-Nórdica, Costa del Sol, i dagligt tal kallat Förbundet.

Till detta är följande lokalföreningar anslutna:

Förbundet bildades år 1968. Historiskt sett var AHN-förbundet och dess lokala föreningar starkt sammanhållna med ett gemensamt kansli med flera anställda och egen casita i Fuengirola. I början av 2000-talet avyttrades tillgångarna och den centrala administrationen upplöstes. Förbundets ursprungliga stadgar anpassades till den nya situationen och de olika lokalföreningarna registrerade sig och fastställde sina egna stadgar.

Förbundet verkar fortfarande, dock utan egen ekonomi. Dess främsta mål är att stödja och vid behov samordna de sex tillhörande autonoma föreningarnas verksamhet. Förbundets styrelse består idag av en representant från de olika lokalföreningarna. Verksamheten granskas och ifrågasätts av en årlig förbundsstämma.

Förbundet har en egen logotype, som får användas av de anslutna föreningarna, och ett samarbetsavtal med Nya Svenska Magasinet.