AHN Marbella

Föreningen för nordbor, permanent eller tillfälligt bosatta i Marbella-området

Styrelsen

Bea Lundh   Malm UlfWassén

Styrelseledamöter:

Barbro Hellne – ordförande

Bea Lundh

Ulf Malm

Henrik Wassén

4. Kjell RydbergOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Suppleanter:

Kjell Rydberg

Monica Wahlström

Evy Lärka

Eva Ekwall